Privacyverklaring

De Schilder Sterk in Verf Adres: Anna Van Renesselaan 53, 1911 KP Uitgeest

Contactgegevens: E-mail: info@deschildersterkinverf.nl Telefoon: 06 – 37 37 55 36

Privacyverklaring

De Schilder Sterk in Verf respecteert de privacy van gebruikers van de website en onze diensten. Wij hanteren dan ook een strikt privacybeleid. Informatie die u ons verschaft wordt door De Schilder Sterk in Verf zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren of anderzijds worden vrijwillig verkregen. Verwerking van de betreffende gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens kan De Schilder Sterk in Verf van u vragen en verzamelen?

De informatie kan bestaan uit persoonlijke gegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer of bedrijfsinformatie die u ter beschikking stelt middels de website, telefoon, of anderszins. De informatie kan ook van technische aard zijn en worden verzameld door het gebruik van web logs of cookies. Deze informatie geeft De Schilder Sterk in Verf inzicht in uw gebruik van onze diensten, zoals de datum en tijd van uw bezoek aan de website, de pagina’s die u hebt bezocht en de tijd die u op de website hebt doorgebracht.

Waarvoor gebruikt De Schilder Sterk in Verf uw verzamelde gegevens?

De Schilder Sterk in Verf gebruikt de verzamelde gegevens uitsluitend voor het verstrekken van offertes en het afhandelen van facturatie. De gegevens worden opgeslagen in een eigen, streng beveiligd systeem voor klantenbeheer. De Schilder Sterk in Verf zal de gegevens op geen enkele wijze beschikbaar stellen aan derden, uitlenen, verhuren of verkopen, noch op andere wijze openbaren, tenzij De Schilder Sterk in Verf daartoe wettelijk wordt verplicht.

Uw rechten

Indien u uw persoonsgegevens wenst aan te passen en/of te wijzigen, dient u contact op te nemen met De Schilder Sterk in Verf. Wij zullen vervolgens de aanpassingen of wijzigingen doorvoeren. U hebt te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. De Schilder Sterk in Verf houdt haar klanten op de hoogte via e-mail communicatie. Indien u geen e-mail communicatie vanuit De Schilder Sterk in Verf meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor afmelden via de aanwezige afmeldfunctie in de betreffende e-mail, of via een reply op het betreffende e-mailadres van de afzender.

Cookies

De Schilder Sterk in Verf maakt gebruik van cookies om bij te houden op welke wijze gebruikers de website gebruiken. Deze informatie geeft ons inzicht in uw gebruik van onze diensten, zoals de datum en tijd van uw bezoek aan de website, de pagina’s die u hebt bezocht en de tijd die u op de website hebt doorgebracht.

Aanpassingen

De Schilder Sterk in Verf houdt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Wijzigingen vindt u op deze pagina. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op [datum van de laatste wijziging]. Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van De Schilder Sterk in Verf, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Bezoek- en postadres: De Schilder Sterk in Verf Anna Van Renesselaan 53 1911 KP Uitgeest 06 – 37 37 55 36 info@deschildersterkinverf.nl